Regler och villkor för att tävla i programmet

Här kan du läsa om vilka regler och villkor som gäller om du vill tävla hos ph13t0n

Tävling handlar om att lista ut vad svaret är på en gåta eller en kunskapsfråga.

Man kontaktar programmet för att uppge svaret man kommit fram till genom att ringa ett samtal

Man ringer till telefonnumret som syns i bild och läses upp av programledaren. Samtalet kostar för närvarande 9:90 kr och debiteras på nästa telefonräkning. Väljer man att ringa flera gånger debiteras samma belopp vid varje tillfälle.

Man kan ringa från både fast telefon och mobiltelefon. Teleoperatörens trafikavgift kan tillkomma. Ringer man från en mobiltelefon med kontantkort är det viktigt att man har tillräckligt stort belopp kvar på sitt konto för att täcka samtalsavgiften och eventuell operatörsavgift.

Man kan inte delta i tävlingen om man har ett telefonabonnemang som är spärrat för den här typen av betalsamtal.

Man skall vara över 18 år för att delta i tävlingen. Före samtalet bör man få godkännande från telefonabonnemangets innehavare att göra samtalet.

Telefonslussen för mottagande av samtal är öppen från programmets start tills det i programmet meddelas att tävlingstiden är ute. Man kan alltså enbart delta i tävlingen under tiden programmet sänds i tv. Vid tittande i efterhand eller om man ser delar av programmet via klipp kan man inte delta i tävlingen.

Så fungerar kunskapstestet.

Genom att ringa in är du med och tävlar.

Här kan du läsa om hur tävlingen går till och de regler som gäller.

– I varje sändning genomförs tävlingar/frågesport.

– För att delta ringer man 099-29950 (9:90 kr/samtal + ev.trafikavgift) för att uppge svaret.

Ring in och tävla

Vid medverkan skall telefonnummer 099-299 50 användas (kostnad 9:90/samtal + ev. trafikavgift).

Programledare anger när slussen är öppen och stängd. Svar som inkommer utanför de angivna tidsramarna deltar inte i tävlingen, men kan ändå komma att debiteras. Vinsterna tittartävling är spelnycklar, produkter eller varor från sponsorer eller streamen.

Kräver svenskt abonnemang

För att delta i tävlingen krävs en telefon med svenskt abonnemang. Vid användning av kontantkortsabonnemang krävs tillräckligt med innestående medel på kontot för att täcka kostnaden för samtalet.

Finalister slumpas fram

Under varje pågående tävling kommer att antal telefontävlande slumpvis kopplas fram. Den tävlande som kommer fram OCH som först svarar rätt på kunskapsfrågan till programledaren är utsedd till vinnare.

Lånat abonnemang kräver godkännande

Det åligger den tävlande att ha godkännande från innehavaren av telefonabonnemanget om det inte är ett eget abonnemang man tävlar ifrån.

Bolaget betalar till och följer de etiska riktlinjer som Etiska Rådet tagit fram.